Reflektometrické merače hladiny
VEGA

VEGAFLEX 81 - Reflektometrický merač hladiny a rozhrania kvapaliny.  Je bezúdržbový merač pre trvalé meranie výšky hladiny kvpalín. Je vhodný aj na meranie kvapalín, pri ktorých vznikajú výpary alebo kondenzát.

 • Bezúdržbový snímač
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Merací rozsah do 75m
 • Pracovný tlak - 1 ... 40 bar

VEGAFLEX 82 -  Reflektometrický merač hladiny sypkých materiálov. Je bezúdržbový merač hladiny pre trvalé meranie hladiny sypkých materiálov. Je vhodný aj na meranie kvapalín, pri ktorých vznikajú výpary alebo kondenzát.

 • Bezúdržbový snímač
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Merací rozsah do 75m
 • Pracovný tlak - 1 ... 40 bar

VEGAFLEX 83 - Reflektometrický merač hladiny. Je bezúdržbový merač hladiny pre trvalé meranie hladiny kvapalín alebo médií s vysokými hygienickými požiadavkami.

 • Bezúdržbový snímač
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Hygienické a jednoduché 
 • Pracovný tlak - 1 ... 16 bar
 • Merací rozsah má 32m

VEGAFLEX 86 - Reflektometrický merač hladiny a rozhrania kvapaliny. Je bezúdržbový merač hladiny pre trvalé meranie hladiny kvapalín s prevádzkovými podmienkami o vysokom tlaku a teplote.

 • Bezúdržbový snímač
 • Jednoduché uvedenie  do prevádzky
 • Merací rozsah má 75m
 • Pracovný tlak - 1 ... 400 bar