Rádioizotopové merače hladiny
VEGA

FIBERTRAC 31 - snímač na trvalé meranie hladiny v nádobách. Je vhodný pre kvapaliny alebo sypké materiály.

  • Vhodný pre extrémne podmienky
  • Bezkontaktné meranie
  • Merací rozsah má 7m

MINITRAC 31 - snímač hladiny a merač hustoty. Pracuje na báze bezkontaktného merania.

  • Presné výsledky merania
  • Bezkontaktné meranie
  • Jednoduchá montáž

SOLITRAC 31 - snímač pre kontaktné meranie hladiny. Vhodný pre meranie v extrémnych podmienkach s kritickými vlastnosťami produktu.

  • Bezkontaktné meranie
  • Merací rozsah má 3m
  • Jednoduchá montáž