Radarové merače hladiny
VEGA

VEGAPULS 61 - Radarový snímač pre trvalé meranie výšky hladiny. Zapustený anténny systém zaisťuje prevádzku bez údržby.

 • Presné výsledky merania
 • Bezúdržbové meranie 
 • Rozsah merania má 35m
 • Pracovný tlak - 1 ... 3 bar

 

VEGAPULS 62 - Snímač slúži na meranie hladiny kvapalín v sťažených podmienkach. Je to radarový senzor na trvalé meranie hladiny výšky kvapalín. 

 • Bezkontaktné meranie bez ovplyvnenia procesným tlakom, teplotou a výparmi
 • Presné výsledky merania 
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Merací rozsah má 35m
 • Pracovný tlak - 1 ... 160 bar

VEGAPULS 63 - Radarový snímač slúži na meranie výšky hladiny v ťažkých prevádzkových podmienkach agresívnych kvapalín a hygienických aplikacií.

 • Presné výsledky merania nezávislé na prevádzkových podmienkach
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Bezkontaktné meranie 
 • Merací rozsah má 35m
 • Pracovný tlak - 1 ... 16 bar

VEGAPULS 64 - Radarový snímač na trvalé meranie hladiny kvapalín v najrôznejších prevádzkových podmienkach. 

 • Presné výsledky merania 
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Merací rozsah má 30m
 • Pracovný tlak - 1 ... 20 bar

VEGAPULS 65 - Radarový snímač s tyčovou anténou na trvalé meranie výšky hladiny. Snímač je vhodný na trvalé meranie výšky hladiny agresívnych kvapalín v nádržiach.

 • Bezúdržbová prevádzka
 • Presné výsledky merania nezávislé na prevádzkových podmienkach
 • Bezkontaktné meranie 
 • Merací rozsah má 35m
 • Pracovný tlak - 1 ... 16 bar 

VEGAPULS 66 - Radarový snímač s hornou anténou na trvalé meranie výšky hladiny kvapalín. Snímač je vhodný na trvalé meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov v náročnom prostredí. 

 • Bezkontaktné meranie bez ovplyvnenia procesným tlakom, teplotou a výparmi
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Presné výsledky merania 
 • Merací rozsah má 35m
 • Pracovný tlak - 1 ... 160 bar


VEGAPULS 67 - Radarový snímač pre trvalé meranie výšky hladiny sypkých materiálov s integrovaným anténnym systémom. 

 • Bezúdržbová prevádzka
 • Bezkontaktné meranie 
 • Spoľahlivé meranie nezávislé na prach, hluk a paru
 • Merací rozsah má 15
 • Pracovný tlak - 1 ... 2 bar


VEGAPULS 68 - Radarový snímač pre trvalé meranie sypkých materiálov aj za sťažených prevádzkových podmienok. Snímač je vhodný na meranie vo vysokých silách, zásobníkoch a peci.

 • Bezúdržbová prevádzka
 • Bezkontaktné meranie
 • Spoľahlivé meranie nezávislé na prach, hluk a paru
 • Merací rozsah má 75m
 • Pracovný tlak - 1 ... 160 bar

VEGAPULS 69 - Radarový snímač pre trvalé meranie sypkých materiálov za rôznych podmienok. Snímač je vhodný na meranie vo vysokých silách, bunkroch a segmentových zásobníkoch. Snímač môže byť vybavený integrovanou anténou v kovovej prírube.

 • Bezúdržbová prevádzka
 • Bezkontaktné meranie
 • Spoľahlivé meranie nezávislé na prach, hluk a paru
 • Merací rozsah má 120m
 • Pracovný tlak - 1 ... 3 bar

VEGAPULS WL 61 - Radarový snímač je vhodný na meranie hladiny vo vodnom hospodárstve v nádobách alebo pri meraní prietoku. Vhodný aj pre čerpacie stanice, prepadové nádrže.

 • Trvalá bezúdržbová prevádzka
 • Presné výsledky merania nezávislé na podmienkach okolitého prostredia
 • Jednoduchá montáž
 • Bezkontaktné meranie
 • Merací rozsah má 15m
 • Pracovný tlak - 1 ... 2 bar


VEGAPULS WL S 61 - Radarový snímač je vhodný na meranie hladiny vo vodnom hospodárstve. Je vhodný na meranie výšky hladiny pri spracovaní vody, čerpacích staniciach a prepadové nádrže. Snímač má integrovaný Bluetooth pre bezdrôtovú komunikáciu prostredníctvom smartfónu, prípadne tabletu.

 • Presné výsledky merania nezávislé na podmienkach okolitého prostredia
 • Bezkontaktné meranie
 • Bezúdržbová prevádzka
 • Jednoduché nastavenie snímača pomocou smartfónu, prípadne tabletu
 • Merací rozsah má 8m
 • Pracovný tlak - 1 ... 2 bar