Kapacitné merače hladiny
VEGA

VEGACAL 62 - Snímač na trvalé meranie výšky hladiny. Je vhodný na meranie výšky hladiny kvapalín, sypkých materiálov a nevodivých materiálov. 

 • Bezúdržbový snímač
 • Dlhá životnosť snímaču
 • Maximálne využitie, meranie po celej dĺžke sondy
 • Pracovný tlak  - 1 ... 64 bar
 • Merací rozsah má 6m

VEGACAL 63 -  Úplne izolovaný snímač pre trvalé meranie výšky hladiny.  Je vhodný na meranie výšky hladiny vodivých kvapalín. 

 • Bezúdržbový snímač
 • Dlhá životnosť snímaču
 • Maximálne využitie, meranie po celej dĺžke sondy
 • Pracovný tlak - 1 ... 64 bar
 • Merací rozsah má 6m
 • Šírka izolácie 2 mm

VEGACAL 64 - Úplne izolovaný snímač pre trvalé meranie výšky hladiny. Je vhodný na meranie výšky hladiny vodivých a lepivých kvapalín. 

 • Bezúdržbový snímač
 • Dlhá životnosť snímaču
 • Maximálne využitie, meranie po celej dĺžke sondy
 • Pracovný tlak - 1 ... 64 bar
 • Merací rozsah má 4m
 • Šírka izolácie 1 mm


VEGACAL 65 - Kapacitný lanový snímač na trvalé meranie hladiny. Je vhodný na meranie výšky hladiny, nevodivých kvapalín a sypkých materiálov.

 • Bezúdržbový snímač
 • Dlhá životnosť snímaču
 • Maximálne využitie, meranie po celej dĺžke sondy
 • Pracovný tlak - 1 ... 64 bar
 • Merací rozsah 32m

VEGACAL 66 - Úplne izolovaný snímač pre trvalé meranie výšky hladiny. Je vhodný na meranie výšky hladiny kvapalín, sypkých materiálov.

 • Bezúdržbový snímač
 • Dlhá životnosť snímaču
 • Maximálne využitie, meranie po celej dĺžke sondy
 • Pracovný tlak - 1 ... 40 bar
 • Merací rozsah 32m

VEGACAL 67 -  Vysokoteplotný kapacitný snímač pre trvalé meranie výšky hladiny.  Je vhodný na meranie výšky hladiny, nevodivých kvapalín a sypkých materiálov.

 • Bezúdržbový snímač
 • Dlhá životnosť snímaču
 • Pracovný tlak - 1 ... 16 bar
 • Merací rozsah 40m
 • Presné meranie