Diferenčné snímače
FISCHER

DA01 - Diferenčný manometer

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 60 mbar ... 40 bar
Výstupný signál: Zobrazovač / Kontaktný
Príslušenstvo: Snímač tlaku / Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: PN400  

DA03 - Diferenčný manometer

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 40 mbar ... 40 bar
Výstupný signál: Displej / Kontaktný
Príslušenstvo: Separátor / Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: PN100   

DA08 - Diferenčný manometer

Médium:  Plynový
Oblasť merania: 6 mbar ... 250 mbar
Výstupný signál: Indikátor
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Bez silikónu   

DA09 - Diferenčný manometer

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 25 mbar ... 25 bar
Výstupný signál: Indikátor / Kontaktný
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Bez silikónu

DA10 - Diferenčný manometer

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 1 bar ... 16 bar
Výstupný signál: Indikátor 
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: PN100

DA12 - Diferenčný manometer

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 16 bar
Výstupný signál: Indikátor
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: --

DA30 - Diferenčný manometer 

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 1600 mbar
Výstupný signál: Indikátor
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Hladiny kyslíkových nádrží

DE03 - Tlakový diferenčný merač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 40 mbar ... 40 bar
Výstupný signál: Analógový 
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Napájanie 230V 50Hz

DE05 - Snímač tlakových rozdielov 

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 100 mbar ... 25 bar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Priemysel a elektrárne KTA 3505

DE13 - Tlakový diferenčný merač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 40 mbar ... 40 bar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: Uzátvarací ventil
Špeciálne funkcie: Vodeodolný

DE15 - Konfugurovateľný snímač tlaku pre plyny

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 160 mbar ... 2.5 bar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: Uzátvarací ventil
Špeciálne funkcie: Systém na meranie tlaku

DE16 - Tlakový diferenčný merač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 60 mbar ... 16 bar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: Uzátvarací ventil
Špeciálne funkcie: Merač na kontrolu čerpadla 

DE23 - Tlakový diferenčný merač

Médium: Plynový
Oblasť merania: 25 Pa ... 1000 Pa
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Monitorovanie tlaku

DE25 - Digitálny tlakový diferenčný merač

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 250 mbar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Neobsahuje silikón

DE27 - Digitálny tlakový merač pre plyny

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 100 mbar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: --

DE28 - Tlakový diferenčný merač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 6 bar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: --

DE38 - Digitálny tlakový diferenčný merač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 6 bar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: Uzátvarací ventil
Špeciálne funkcie: Monitorovanie 

DE38 LCD - Digitálny tlakový diferenčný merač s LCD displejom

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 6 bar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: --

DE39 - Digitálny tlakový diferenčný merač s vnútornými senzormi

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 0.6 bar ... 40 bar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil + diferenčný talak
Špeciálne funkcie: 2x analógový vstup

DE39 LCD - Digitálny tlakový diferenčný merač s LCD displejom

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 0.6 bar ... 40 bar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Zmena farby displeja

DE40 - Tlakový diferenčný merač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: - ... 10 bar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Upevnenie tlakovej prípojky

DE44 -  Digitálny dvojkanálový diferenčný tlakový spínač

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 250 mbar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: 2x analógový vstup

DE44 LCD - Digitálny dvojkanálový diferenčný tlakový spínač s LCD displejom

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 250 mbar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Zmena farby displeja 

DE45 -  Digitálny diferenčný tlakový spínač

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 250 mbar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Merací rozsah +- 300 mbar

DE45 LCD - Diferenčný tlakový spínač s LCD displejom

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 250 mbar
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Zmena farby displeja

DE46 - Diferenčný tlakový spínač / vysielač 

Médium: Plynový
Oblasť merania: 25 Pa ... 1000 Pa
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Montážna lišta

DE46 LDC - Diferenčný tlakový spínač s LCD displejom

Médium: Plynový
Oblasť merania: 25 Pa ... 1000 Pa
Výstupný signál: Analógový / dvojitý
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Displej

DE49-0-LCD - Digitálny snímač tlakových rozdielov plynov, do výbušného prostredia

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 100 mbar
Výstupný signál: Analógový 
Príslušenstvo:  Napájanie Ex i
Špeciálne funkcie: Konektor M12

DE49-A-LCD - Diferenčný snímač s vonkajším čidlom pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 3000 mbar
Výstupný signál: Analógový
Príslušenstvo: Napájanie Ex i
Špeciálne funkcie: Indikátor hladiny

DE50 - Snímač tlakovej diferencie

Médium: Plynový
Oblasť merania: 4 mbar ... 600 mbar
Výstupný signál: Analógový / Relé
Príslušenstvo: Napájací zdroj
Špeciálne funkcie: Napájanie s 230 V

DE58 - Snímač tlakovej diferencie

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 40 mbar ... 1600 mbar
Výstupný signál: Analógový / Dvojitý
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Meranie hladiny - kriogénne

DE61 - Snímač tlakovej diferencie

Médium: Plynový
Oblasť merania: 25 Pa ... 1000 Pa
Výstupný signál: Analógový / Relé
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: --

DE70 - Snímač tlakových rozdielov, aj do výbušného prostredia

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 100 Pa ... 20 bar
Výstupný signál: Analógový 
Príslušenstvo: Napájanie Ex i
Špeciálne funkcie: --

DS11 - Snímač tlakovej diferencie

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 16 bar
Výstupný signál: Indikátor / spínsč
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: --

DS13 - Snímač tlakovej diferencie

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 250 mbar ... 16 bar
Výstupný signál: Prepínač
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Diferenčný tlakový spínač

DS21 - Meranie diferenčného tlaku

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 200 mbar ... 6000 mbar
Výstupný signál: Indikátor / spínač
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Tesnosť

DS31 -  Diferenčný tlakový spínač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: 600 mbar ... 6 bar  
Výstupný signál: Prepínač 
Príslušenstvo: Uzatvárací ventil
Špeciálne funkcie: Vysoký počet zaťažených cyklov

DS35 - Diferenčný tlakový spínač

Médium: Plynový
Oblasť merania: 20 Pa ... 1000 Pa
Výstupný signál: Prepínač
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: Vstup DVGW

EA14D-LCD- Diferenčný tlakový spínač s displejom LCD

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: Vysielač
Výstupný signál: Analóg
Príslušenstvo: Kábel
Špeciálne funkcie: Digitálny displej IP65

FD38-LCD - Digitálny vysielač

Médium: Kvapalinový / Plynový
Oblasť merania: - ... 70 m³/h
Výstupný signál: Analóg
Príslušenstvo: --
Špeciálne funkcie: --