Všetko pre ATEX prostredie
Čerstvý vzduch pre Vašu vzduchotechniku

Minimalizáciu rizík vzniku výbuchu možno riešiť rôznym spôsobom. V súlade s právnymi normami, ktoré riešia oblasť BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), možno k najvýznamnejším zaradiť prevenciu.
Pojem výbušné prostredie sa definuje pomocou zaužívaného pojmu výbušnej atmosféry. Výbušným prostredím sa rozumie také pracovné prostredie, v ktorom možno predpokladať výbušnú atmosféru, ktorá potenciálne ohrozuje bezpečnosť a zdravie zamestnancov v dôsledku možných miestnych alebo prevádzkových podmienok.
Spoločnosť Aretech Slovakia ponúka služby v oblasti kompletnej úrdžby, servisu a starostlivosti zariadení v ATEX, výbušnom prostredí.
Spolupracujeme s poprednými výrobcami techniky, zariadení a komponentov do výbušného prostredia, ktorí v tomto smere určujú trend.

Prečo robiť pravidelne servis?

Vzduchotechnika vo výbušnom prostredí zabezpečuje kompletnú výmenu vzduchu.
V takomto prostredí musia byť inštalované tzv. prvky s ATEX certifikáciou, ktoré sú zložité na údržbu a vyžadujú osobitnú kontrolu každé pravidelné obdobie.
Na takúto kontrolu Vám naša spoločnosť ponúka možnosť kompletného servisovania Vášho zariadenia. Každé zariadenie je jedinečné, preto je nutná obhliadka zariadenia na mieste. Spolupracujeme v tejto oblasti s poprednými výrobcami, ktorí diktujú smer v technike odsávania a filtrácie.

Aretech Slovakia s.r.o. Vám ponúka služby:
 • Kompletný servis vzduchotechniky
 • Kompletný servis zariadení vo výbušnom prostredí ATEX
 • Kompletný servis brúsiacich kabín (Zóna 20, 21, 22)
 • Upratovanie brúsnych kabín
 • Diely a opravu výmenníkov tepla (Api Schmidt)
 • Dodávateľské služby
 • Poradenské služby

Aretech Slovakia ponúka aj všetko v prevedení ATEX

 • ATEX motory
 • ATEX ventilátorATEX príslušenstvo
 • ATEX filtračnú techniku
 • ATEX lokálne odsávače
 • ATEX bezpečnostné klapky
 • ATEX potreby pre nízky tlak
 • ATEX potreby pre vysoký tlak
 • ATEX hasiace zariadenia a príslušenstvo

Predajca značiek:


Adresa spoločnosti:
Aretech Slovakia s.r.o.
SNP č.956/35
92400 Galanta


Kontakt:

aretech@aretech.sk


Mobil:
0944 693 083

IČO: 50778358
DIČ: 2120465578
IČ DPH: SK2120465578